Kwaliteit

In de diervoederindustrie is kwaliteit van cruciaal belang. Dit is van belang omdat het voer dat dieren krijgen, uiteindelijk via het vlees bij de mens terecht komt. Daarom hechten Transport Ommeren en de Op- en Overslag locaties grote waarde hieraan.

Opslag en vervoer verwerkte dierlijke eiwitten

Kwaliteit leveren en borgen gaat onvermijdelijk gepaard met diverse vergunningen, erkenningen en registraties. Voor de veiligheid met betrekking tot diervoeders zijn wij erkend bij GMP en hebben we een GMP+ certificaat. De nadruk ligt hier op hygiëne. De criteria stellen concrete eisen aan bedrijfsinrichting, werkwijzen en het vastleggen hiervan. Bedrijven in de diervoedersector kunnen echter ook een stapje verder met behulp van de GMP+ regeling van het GMP international. Dat laatste is dus ook op ons van toepassing.

Voor het transporteren en opslaan van verwerkte dierlijke eiwitten (categorie 3 producten) voldoen wij aan de EU 1069/2009 wetgeving. Hiervoor staan wij onder toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Centraal staat de gezondheid van mens en dier, daarom vinden wij het dan ook van groot belang dat deze eisen steeds aangescherpt en verbeterd worden.

Afvalstoffen

Naast het vervoer van diervoeders, transporteren wij ook afvalstoffen. Hiervoor beschikken wij ook over de vereiste vergunningen, zie Recycling. Echter zijn wij wel beperkt in de te vervoerden afvalstoffen. Het enige wat wij op dit gebied vervoeren is gesorteerd recycling materiaal. Deze beperking moeten wij ons opleggen, omdat wij onze kwaliteit willen blijven garanderen voor wat betreft het transport van diervoeder(grondstoffen).

Wat u van ons mag verwachten

Wij bieden naast deze verplichte erkenningen en vergunningen, ook kwaliteit door onze manier van werken. U mag het volgende van ons verwachten:
– Onze chauffeurs en opslagmedewerkers spreken naast Nederlands ook Frans, Duits en Engels.
– Onze vrachtwagens voldoen aan de laatste milieunormen.
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
– Zorg voor een correcte en adequate informatievoorziening.
– Betrouwbaarheid
– Anticiperend

Hiermee kunnen wij onze klanten continuïteit garanderen voor wat betreft de kwaliteit van onze locaties, materieel en diensten.