NVWA

Een van onze specialiteiten is op- en overslag en het transporteren van verwerkte dierlijke eiwitten (diermeel) en diervoeder (Categorie 3 producten). Hiervoor staan wij onder toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dit toezicht is streng doch rechtvaardig; geheel volgens de Europese wetgeving (EU 1069/2009). Hierbij moet u denken aan een hoogwaardige toetsing op hygiëne van onze transportmiddelen en panden. Met deze erkenningen en registraties kunnen wij onze klanten waarborging bieden ten aanzien van hygiëne en overheidstoezicht.

Belang toezicht NVWA

Om dierlijke bijproducten op te mogen slaan en te vervoeren moet er voldaan worden aan heel veel eisen. Dit is van belang omdat het voer dat dieren krijgen, uiteindelijk via het vlees bij de mens terecht komt. Het is dus zeer belangrijk dat het hele proces veilig verloopt. De controle hiervan is in handen van de NVWA. De NVWA controleert erkende en geregistreerde bedrijven in de diervoedersector. Alle bedrijven worden op basis van dezelfde systematiek gecontroleerd. Daarbij wordt onder meer gekeken of de bedrijven zich houden aan de wettelijke eisen. Centraal staat de gezondheid van mens en dier, daarom vinden wij het dan ook van groot belang dat deze eisen steeds aangescherpt en verbeterd worden.

Concluderend kunt u er vanuit gaan dat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat. De erkenningen van de NVWA en keurmerken van GMP+ zijn dan ook meetbare bewijzen. Hiermee kunnen wij onze klanten continuïteit garanderen voor wat betreft de kwaliteit van onze locaties, materieel en diensten.