Recycling

In 2004 is het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) in Nederland van start gegaan. Voor het inzamelen, vervoeren, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is sindsdien een vermelding op de zogenoemde VIHB-lijst vereist. VIHB staat voor: Vervoerder (van afval), Inzamelaar (van afval), Handelaar (in afval), Bemiddelaar (in afval). De NIWO is door de Minister van VROM aangewezen als uitvoeringsinstantie die de aanvraag voor vermelding op deze lijst behandelt.

Om vermeld te worden op deze VIHB lijst dient een bedrijf te voldoen aan de volgende 3 criteria:
– betrouwbaarheid;
– kredietwaardigheid;
– vakbekwaamheid.

Internationaal Transport Ommeren voldoet aan de gestelde criteria en is niet alleen in het bezit van deze Nederlandse afvalstoffenvergunning, maar is ook in het bezit van de benodigde Europese afvalstoffenvergunningen. Zo mogen we België afvalstoffen vervoer verrichten in Vlaanderen (OVAM), Wallonië (SPW) en het Brussels Gewest (Leefmilieu Brussel). Ook voor Duitsland zijn de vereiste papieren aanwezig.

Beperking afvalstoffen vervoer

Echter zijn wij wel beperkt in de te vervoeren afvalstoffen. Het enige wat wij op dit gebied vervoeren is gesorteerd recycling materiaal. Deze beperking moeten wij ons opleggen, omdat wij onze kwaliteit willen blijven garanderen voor wat betreft het transport van diervoeder(grondstoffen).

Mocht u vragen hebben met betrekking tot onze mogelijkheden omtrent het vervoer van afvalstoffen neem dan contact met ons op.